Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Dreame Z10 – Bản quốc tế – BH 12 tháng